Gyrwyr yn y rownd derfynol yn nesáu at Wobrau M.A.D

Neil Atherton

Mae gyrrwr bws o ranbarth Gogledd-orllewin Lloegr a Chymru wedi cael cydnabyddiaeth am fynd yr ail filltir, trwy gyrraedd rownd derfynol Gyrrwr y Flwyddyn yng ngwobrau blynyddol cwmni bysiau Arriva.

Cafodd Neil Atherton, a gafodd bron 50 o enwebiadau gan y cyhoedd, ei ddewis o blith cannoedd o yrwyr yng Ngogledd-orllewin Lloegr a Chymru i fynd i’r seremoni wobrwyo nodedig ar 20 Ebrill.

Bob blwyddyn mae cwmni bysiau Arriva yn agor gwobr gyrrwr y flwyddyn i’w gwsmeriaid, gan roi cyfle i bawb yng Ngogledd-orllewin Lloegr a Chymru gynnig storïau am eu gyrwyr ymroddedig. Mae Neil, sy’n 37 oed ac yn byw yn Widnes, Swydd Gaer, yn gweithio i Arriva ers 17 blynedd a dywedodd fod cyrraedd y rownd derfynol yn gwneud iddo deimlo “wedi’i syfrdanu ac yn wylaidd”.

Cafodd Neil ei ddisgrifio fel “y gyrrwr mwyaf doniol gyda synnwyr digrifwch gwych” gan y cyhoedd yn eu henwebiadau. Fe’i dewiswyd o restr fer o dri gyrrwr, gan gynnwys Richard Banner a Rosemary Warren. Yn awr caiff ei glodfori gyda gweddill y gyrwyr rhanbarthol gorau yn y seremoni, y mae mawr disgwyl amdani, lle cyhoeddir enw Prif Fuddugwr y Bysiau. Mae Gwobrau M.A.D Arriva, sydd yn eu pumed flwyddyn erbyn hyn, yn rhaglen gydnabyddiaeth genedlaethol, sy’n edrych ar holl elfennau’r cwmnïau bysiau, gan gynnwys swyddogaethau peirianneg, rheoli depos a chefn swyddfa.

Dywedodd Gillian Singh, Cyfarwyddwr Marchnata a Datblygu Cynhyrchion Newydd Arriva UK Bus: “Bob blwyddyn mae’r gwobrau’n fwy ac yn well ac rydyn ni wedi cael adborth gwych gan y cyhoedd am ein holl yrwyr ym mhob rhanbarth. Mae’n glod i Neil ei fod wedi cyrraedd y rownd derfynol ac yn cael ei gydnabod am ei holl waith caled a’i wasanaeth cwsmeriaid rhagorol i’r cyhoedd.

“Mae gofyn i’n cwsmeriaid rannu’r storïau hyn ac enwebu unigolion yn rhoi cydnabyddiaeth i yrwyr sydd wir yn mynd yr ail filltir oherwydd bod ots ganddyn nhw.”