Caer yn Disgleirio

Caer yn Disgleirio

Mae brand premiwm ARRIVA, Sapphire, wedi cyrraedd Caer.

Cyflwynwyd naw cerbyd deulawr newydd ar wasanaeth rhif 10 rhwng Glannau Dyfrdwy a Chaer, ac ar y gwasanaeth 10A newydd, rhwng Treffynnon a Chaer.

Y llwybr hwn yw trydydd gwasanaeth Bysiau Arriva Cymru i newid i gysyniad Sapphire.

“Mae gwasanaeth rhif 10 yn llwybr prysur sydd â photensial gwirioneddol i dyfu ac ehangu,” dywedodd y rheolwr cyffredinol, Keith Anglesea. “Rydyn ni wedi cyflwyno gwasanaeth rhif 10A, sy’n newydd sbon i Gaer, i ategu ein gwasanaeth rhif 11.”

Lansiwyd y bysiau newydd mewn steil ar 12 Mawrth cyn dechrau ar eu gwaith am y tro cyntaf ar 15 Mawrth.

Mae tîm o yrwyr dynodedig wedi cael eu dewis ar gyfer y llwybr, wedi iddynt gael hyfforddiant arbennig ar wasanaeth cwsmeriaid.

Mae gan y bysiau Sapphire WiFi, seddi eco-ledr a chyhoeddiadau clywedol/gweledol, a chynigir i’r teithwyr warant o wasanaeth da neu cânt eu harian yn ôl heb ddadlau os nad ydynt yn fodlon.

“Mae pawb yng Nghaer wedi bod yn edrych ymlaen at weld y bysiau newydd yn cyrraedd a’r hyn y gall y gwasanaeth gwell ddod â fo i’r garej,” meddai Keith. “Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol iawn yn y llwybr a’r ardal.”