Arriva'n 'Apus I Gyrraedd Yr Hanner Miliwn

Arriva'n 'Apus I Gyrraedd Yr Hanner Miliwn

Mae ap arloesol Arriva i ffonau symudol wedi cael ei lawrlwytho mwy na hanner miliwn o weithiau erbyn hyn, ac mae dau draean o’r rhai sydd wedi’i lawrlwytho’n ei ddefnyddio’n rheolaidd.

Mae ap Bysiau Arriva, a lansiwyd ledled y Deyrnas Unedig yr haf diwethaf, yn dilyn treial llwyddiannus yng ngogledd ddwyrain Lloegr, wedi gosod y nod i’r diwydiant bysiau trwy gyflenwi’r ap cwbl genedlaethol cyntaf i ddarparu cynllunio teithiau, mapiau a gwybodaeth amser real am wasanaethau i deithwyr yn ystod y daith.

Â’r ap wedi cael ei glodfori eisoes gan y diwydiant offer symudol, gan gael canmoliaeth yng ngwobrau  UK User Experience 2014 a gwobrau blynyddol The Appster, mae cyrraedd 500,000 o lawrlwythiadau’n dangos yn glir bod Arriva’n bodloni angen ei gwsmeriaid i gadw rheolaeth dros gynllunio eu teithiau.

Dywedodd Mike Woodhouse, uwch reolwr marchnata digidol a rheoli cysylltiadau cwsmeriaid Arriva UK Bus: “Gyda’r ap hwn, ein nod oedd datblygu offeryn sy’n gallu trawsnewid profiad y cwsmer trwy ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf oll, a fydd yn hwyluso teithiau haws gyda mwy o wybodaeth. Mae’r ffaith bod mwy na hanner miliwn o bobl wedi’i lawrlwytho’n profi bod galw gwirioneddol am y math hwn o ap, ac rydyn ni’n falch ein bod wedi llwyddo i gyflenwi rhywbeth fydd â buddion gwirioneddol i’n cwsmeriaid - gan eu galluogi i wneud y defnydd gorau o’u hamser.”

Mae ap Bysiau Arriva, sy’n siop un stop ar gyfer cynllunio teithiau, amserlenni a mapiau byw, yn darparu toreth o wybodaeth – o wybodaeth amser real, gan roi’r cyfle i gwsmeriaid olrhain gwasanaethau a gweld ble mae cerbydau ar y llwybr trwy fap byw, i wybodaeth ar y bws am yr amser cyrraedd tebygol a phryd i adael y bws.

Hefyd, mae’r ap yn cynnwys cynllunydd teithiau i roi gwybod i gwsmeriaid am eu dewisiadau teithio, fel y safle bws agosaf, pa fws y dylent ei ddal, a ble i adael y bws; yn ogystal â dangos yr holl amserlenni rhanbarthol, gan gynnwys amserau cyrraedd ac ymadael cynhwysfawr, a hyd teithiau.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i arrivabus.co.uk/app