Arriva yn gwobrwyo ymroddiad i’r diwydiant bysiau

Long service for Arriva Buses Wales

 

Cafodd ymroddiad a ffyddlondeb cydweithwyr o bob rhan o Fysiau Arriva Cymru ei ddathlu yng ngwobrau blynyddol y rhanbarth am wasanaeth hir.

Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo ar 28ain Mai ar Gae Ras Aintree, lle mwynhaodd y cydweithwyr a’u partneriaid bryd tri chwrs a disgo hefyd.

Roedd rheolwr gyfarwyddwr Arriva UK Bus, Kevin O’Connor, wrth law i gyflwyno’r gwobrau i gydweithwyr oedd wedi cyrraedd cerrig milltir 25, 30, 35, 40 a 45 o flynyddoedd o wasanaeth!

Cafodd gwesteion arbennig – staff oedd wedi dathlu mwy na 40 mlynedd o wasanaeth – eu gwahodd hefyd a chymerodd y cyfarwyddwyr, gan gynnwys rheolwr gyfarwyddwr y rhanbarth, Phil Stone, droeon i gyhoeddi enwau’r rhai oedd yn cael gwobrau.

“Mae ein noson wobrwyo am wasanaeth hir yn uchafbwynt ar y calendr inni yma yng nghwmni Bysiau Arriva Cymru,” meddai Phil. “Mae fy nghydweithwyr yn edrych ymlaen ati ac mae’n rhaid imi ddweud, roedd hi’n noson wirioneddol wych! Diolch i bawb am ddod.”

25 MLYNEDD
Stephen Barrowclough (Y Rhyl)
Charlie Baxter (Y Rhyl)
Les Burton (Bangor)
Ian Gough (Bangor)
Steve Harrington (Y Rhyl)
David Kilvert (Wrecsam)
Dino Valente (Llandudno)
Darren Wilson (Llandudno)

30 MLYNEDD
Paul Gilbertson (Caer)
Mark Pickering (Bangor)
David Williams (Llandudno)
Daniel Woodburn (Bangor)

35 MLYNEDD
Mick Brogan (Caer)

40 MLYNEDD
John Parry (Y Rhyl)

GWESTEION ARBENNIG
(40 mlynedd neu ragor o wasanaeth)
Norman Pritchard (Bangor)
Barry Redfern (Caer)
Brian Francis (Y Rhyl)
David Massey (Y Rhyl)
Keith Owens (Y Rhyl)