Arriva yn dathlu pen-blwydd y Frenhines yn 90 oed gyda phedwar cerbyd brenhinol arbennig

Heddiw yw pen-blwydd y Frenhines yn 90 oed, ac mae Arriva North West and Wales yn nodi’r garreg filltir hynod hon trwy addurno pedwar bws ar draws gogledd orllewin Lloegr a Chymru gyda lifrau coffau arbennig.

Mae dau o fysiau Arriva, sy’n gwasanaethu ardaloedd Glannau Mersi a Manceinion, wedi’u gorchuddio â llun Baner yr Undeb. Ac yng Nghymru, mae gan ddau o fflyd Sapphire Bysiau Arriva Cymru arwyddion arbennig ar eu hochrau gyda'r un neges yn Gymraeg a Saesneg.

Mae’r bysiau’n mynd ar y ffordd heddiw a disgwylir iddynt aros mewn gwasanaeth hyd fis Hydref, wrth i’r calendr dathlu llawn fynd rhagddo.

Hefyd, bydd Arriva’n cynnig rhai cynigion arbennig i gyd-fynd â dyddiadau allweddol yn y calendr dathlu. Heddiw, mae ‘sêl undydd’ sy’n hyrwyddo 90 ceiniog oddi ar docynnau dydd Arriva i ffonau symudol, y gellir eu prynu trwy’r ap dynodedig. Bydd hyrwyddiadau ym mis Mai a mis Mehefin hefyd. Bydd y ddau hyrwyddiad diweddarach hefyd yn cynnwys cystadleuaeth i ennill Kindle wrth i deithwyr anfon eu storïau am sut maen nhw’n defnyddio eu tocynnau ffonau symudol arbennig. Mae rhagor o fanylion ar wefan Arriva.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Marchnata, Mark Bosworth “Yn naturiol rydyn ni wrth ein bodd i nodi pen-blwydd y Frenhines yn 90 oed gyda’r addurniadau trawiadol hyn ar ein bysiau. Pe bai’r Frenhines yn ymweld â’n rhanbarth yn ystod y dathliadau, allwn ni ddim meddwl am ffordd well iddi deithio o gwmpas. Roedden ni hefyd eisiau cynnig anrheg pen-blwydd i’r holl deithwyr bws a dewiswyd ein tocynnau i ffonau symudol am eu bod yn cynnig ffordd syml, ddi-arian o deithio gan roi mwy o amser i bawb fwynhau diwrnod pleserus allan.”