Bus route

A55 from Bangor Bus Station E to Colwyn Bay Kwiks

What service are you looking for?
Colwyn Bay Kwiks
Bangor Bus Station E
Hirael Penuel Church
Hirael Nantygro
Hirael Canolfan Bangor
Hirael Depot
Bangor Nelson
Bangor Pen y bryn
Bangor Glan Traeth
Bangor Maesgeirchen Entrance
Llandygai Amlosgfa
Llandygai Llandegai Industrial Estate
Llandygai Llandegai Ffordd Fawr
Llandygai Penrhyn Castle
Tal-y-bont Castell Penrhyn
Tal-y-bont Eglwys St Cross
Tal-y-bont Turnpike House
Abergwyngregyn Wig Farm
Abergwyngregyn
Gorddinog
Llanfairfechan Rhandir Hedd Cemetery
Llanfairfechan Bont Newydd
Llanfairfechan Plas y Berth
Llanfairfechan Plas Menai
Llanfairfechan Penmaen Park
Llanfairfechan Pendalar
Penmaenmawr Brookes Tarpaulin
Penmaenmawr Llys Clwyd
Penmaenmawr Church Road
Penmaenmawr Pen-y-cae Football Ground
Conwy Bryn Morfa Caravan Park
Conwy Cwrt Llewelyn
Conwy Llys Bodlondeb
Conwy Castle Square
Llandudno Junction Flyover
Llandudno Junction Station
Llandudno Junction Preswylfa
Llandudno Junction Trem yr Afon
Llandudno Junction Capel Pensarn
Llandudno Junction Narrow Lane
Llandudno Junction WAG Offices
Llandudno Junction Narrow Lane
Llansanffraid Glan Conwy Black Cat Roundabout
Dolwyd Crescent
Dolwyd Nurseries
Mochdre Business Park
Mochdre Post Office
Mochdre Wern Crescent
Mochdre Bevan Avenue
Llandrillo-yn-Rhos Crematorium
Llandrillo-yn-Rhos Tan-y-Bryn
Llandrillo-yn-Rhos Lookers
Colwyn Bay West End
Colwyn Bay Rysseldene Surgery
Colwyn Bay Kwiks

Map Data
Map data ©2021
BESbswy
Map data ©2021